Veranderingen op komstNieuws dat ik niet aan zag komen, ongeacht hoe logisch het ook wel is eigenlijk... Dat deze man onbeschrijflijk veel gepresteerd heeft en daarvoor minstens zoveel dank verschuldigd is staat buiten kijf.

Heb en hou het goed